Sikring ved bilforhandler

Levering og opsætning af 550 lb.m. Heras Pallas stålmåttehegn, 450 lb.m. SER Industri hegn, 2 stk. Heras Europa adgangslåger, 2 stk. Heras Europa sving porte, 1 stk. Heras Delta dobbeltfløjet skydeport med en gennemkørsels bredde på 19 meter, 2 stk. enkeltfløjet Heras Delta skydeporte med gennemkørsels bredde på 9,5 meter.

Der er monteret strømhegn på samtlige porte, låger og hegn hele vejen rundt.

Vi har udført samtlige underføringer, nedgravninger af tomrør, sætning af kabelbrønde m.m.